Zeleno #

Kakav rekord! Par za povratnu ambalažu u jednom danu dobio 10.200 kuna!