Financijer # PROSJEČNE NETO PLAĆE

Najveće prosječne neto plaće su u zračnom prometu i na fakultetima