Financijer # BONUSI ZA IZNIMNO ZALAGANJE

Svakom petom radniku nagrada zbog pandemije. Evo tko je sve dobio