Impressum

Nakladnik portala Danica.hr:

Danica digital d.o.o.

Trg kralja Tomislava 5

48.000 Koprivnica

———————————————

Telefon: 048 220 554

Mobitel: 091 622 1191

E-mail: kontakt@danica.hr

———————————————

Glavni urednik:

Robert Mihaljević

mihaljevic@danica.hr