Komentari #

Kriza kreše radničke plaće. Zašto se menadžeri Podravke ne odreknu bonusa?