Financijer #

Banka ima novu uslugu koja vam daje dodatni limit i otplatu u ratama