ZAVRŠNI PROJEKT

Novu Kompostanu u Koprivnici došla vidjeti i delegacija iz dalekog Brazila

Objavljeno, 21. studenoga 2021. Zeleno
# Foto: DANICA.HR / Kompostana Herešin obrađuje 9000 tona biootpada godišnje
AUTOR
Redakcijski tekst

Projekt izgradnje Kompostane Herešin u Koprivnici bit će završen i prije planiranog roka, rečeno je na završnoj konferenciji projekta koji je sufinanciran EU novcem.

Kako je pojasnila voditeljica projekta Robertina Zdjelar, cilj projekta bio je smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalište.

“Ideja je bila pronaći rješenje za otpad koji je najiskoristiviji, a to je biootpad, da se na kućnom pragu sakuplja i da ga se tehnološki ubrzano i u kvalitetnim uvjetima preradi u kompost”, naglasila je voditeljica projekta.

Projekt bi trebao biti potpuno okončan početkom siječnja iduće godine, ali u koprivničkome Komunalcu kažu kako će to biti već ove godine. Ishođena je uporabna dozvola i dozvolu za gospodarenje otpadom, a kompostana je u probnom radu dala očekivane rezultate.

Odrađeno vrlo brzo

Kompostana je kapaciteta 9000 tona prerađenog biootpada godišnje. Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriž naglasia je kazala je kako je koprivnička priča oko razdvajanja otpada krenula još davno prije, izgradnjom biološkog pročistača otpadnih voda, a s bio-kompostanom dodan je drugi važan segment.

Ostriž je otkrila kako novu koprivničku kompostanu u prigradskom naselju Herešinu posjećuju brojne delegacije – iz susjednih europskih država, ali i iz Brazila.

Dolaze se uvjeriti i sami, na licu mjesta, u koprivnički primjer gospodarenja otpadom.

Kompostana Koprivnica obrađuje 9000 tona biootpada
Dogradonačelnica Ksenija Ostriž i direktor Tehnixa Đuro Horvat na završnoj konferenciji / Foto: DANICA.HR

“Dokazali smo da je moguće urediti projekte odlaganja otpada u kratkom vremenu, da ne treba za nešto 10 do 15 godina, a da bude prihvatljivo i za okoliš i za ljude”, naglasila je koprivnička dogradonačelnica Ksenija Ostriž.

Na kvalitetnom poslu Komunalcu je čestitao gradonačelnik Mišel Jakšić, a zadovoljna odrađenim projektom bila je i predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec. Završnoj konferenciji prisustvovao je i Đuro Horvat, direktor Tehnixa, tvrtke koja je bila zadužena za tehničko opremanje i izgradnju.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020.

EU osigurao 50 posto

Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna od čega je devet milijuna kuna prihvatljivih troškova, od toga 50 posto od strane Fonda za zaštitu okoliša u energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada se zove Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), odnosno Europske unije.

U kompostanu stiže biootpad iz Koprivnice te podravskih općina Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac. Na konferenciji su bili i predstavnici komunalnih poduzeća Križevca, Samobora i Ludbrega.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Koprivnica je drugi grad po učinkovitosti razvrstavanja otpada u Hrvatskoj u protekloj godini. Koprivnica je tijekom prošle godine postigla stopu razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada od čak 56 posto, a samo 44 posto smeća završilo je na odlagalištu Piškornica.

Ispred Koprivnice još je samo međimurski grad Prelog sa stopom razvrstavanja od 71 posto. Relativno uspješni u razvrstavanju još su Čakovec (49), Križevci (43) i Varaždin (42 posto). Bjelovar i Krapina su, primjerice, na 14 posto, a Virovitica na manje od 1 posto.

Najgora je situacija u primorskim gradovima u kojima se otpad gotovo i ne odvaja. Split i Zadar su samo na šest posto, a Trogir na bijednih i nevjerojatnih 0,2 posto.


Tagovi: HEREšIN KOMPOSTANA ZAVRšNA KONFERENCIJA

NEDAVNO OBJAVLJENO