Otkrivamo: Podravka konačno ukinula sramotne opcijske dionice!

Objavljeno, 06. svibnja 2022. Vijesti
# Foto: PODRAVKA / Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke
AUTOR
Robert Mihaljević

Podravka je konačno ukinula sramotnu odredbu o nagrađivanju menadžera opcijskim dionicama, koju su u kompanijsku praksu prije 20 godina uveli bivši predsjednik uprave Darko Marinac i šef NO-a Božo Prka.

Prema staroj odluci i menadžerskim ugovorima, predsjednik uprave Podravke imao je pravo na 10.000 dionica, a član uprave na 7500 dionica za svaku godinu mandata, i to po cijeni u toj godini. S obzirom na rast cijene dionice, deseci menadžera u proteklih 20 godina postali su milijunaši.

I to ni krivi ni dužni jer je cijena dionice rasla i dok Podravka nije bajno poslovala. To se posebno odnosilo na mandat Darka Marinca u kojem je izbila i velika afera Spice. Nakaradnost takvog nagrađivanja ogledala se i u tome da su menadžeri odmah prodavali dionice, ne pokazujući nimalo vjere u kompaniju.

Prvi put nakon 20 godina, dakle, nova uprava Podravke koja je nedavno dobila petogodišnji mandat nema pravo na opcijske dionice. To je, kako doznajemo, zajednička odluka čelnika NO-a Želimira Vukine i šefice uprave Martine Dalić koju je NO na koncu usvojio i pretočio u nove menadžerske ugovore.

Istinabog, menadžeri se nisu odrekli nagrada u dionicama, ali sustav dodjele je mnogo pošteniji od dosadašnjeg. I mnogo manje nepovoljan za samu kompaniju koja je bila prisiljena kupovati desetke tisuća dionica kako bi ih mogla transferirati menadžerima.

Dvogodišnja zabrana prodaje

Prema novim ugovorima, uprava ima pravo na nagradu u dionicama samo ako je ostvareno najmanje 100 posto godišnjeg poslovnog plana. Model je sljedeći: određen broj plaća pomnoži se s prosječnom bruto plaćom menadžera te se taj iznos podijeli s prosječnom cijenom dionice na burzi u proteklih šest mjeseci.

Što to konkretno znači? Ako je, primjerice, u tom izračunu riječ o 12 plaća, pri prosječnoj cijeni od 620 kuna članovi uprave imali bi pravo na oko 1500 dionica za referentu godinu mandata. Ako je ugovorena osnovica od 6 plaća, onda im prema istom kriteriju pripada oko 700 dionica.

No, odmah dobivaju samo 50 posto dionica. Preostalih 50 posto dionica dobit će u roku od tri do pet godina, i to ako uprava u cjelini ostvaruje sve poslovne planove i ako tako diskrecijskom odlukom odluči Nadzorni odbor.

Važna odredba u novoj odluci o nagrađivanju je i i moratorij na raspolaganje dodijeljenim dionicama. Prvi put je jasno propisano kako menadžer najmanje dvije godine ne smije prodavati tako dobivene dionice.

Na koncu, upravo je naš portal jedini sustavno i uporno godinama upozoravao na svu nakaradnost prijašnjeg nagrađivanja menadžera opcijskim dionicama. Ne utvaramo si da smo zaslužni za ukidanje te odluke, ali svejedno se dobro osjećamo.


Tagovi: MARTINA DALIć MENADžERI NAGRADE OPCIJSKE DIONICE PODRAVKA UKINULA žELIMIR VUKINA

NEDAVNO OBJAVLJENO