Financijer # OTKUD RAZLIKA

Mljekari za mlijeko dobiju 2,5 kune, cijena na policama dućana 6,5 kuna