HRVATSKA AGENCIJA ZA LIJEKOVE

Prijavljena sumnja u teške nuspojave: lijekovi ubili 72 pacijenta

Objavljeno, 30. lipnja 2021. Zdravlje
# Foto: ILUSTRACIJA / KBC / Nema veze s tekstom
AUTOR
Robert Mihaljević

Ukupno 1758 ozbiljnih nuspojava kao posljedica uzimanja lijekova prijavljeno je tijekom prošle godine na području Hrvatske, otkrivaju u Agenciji za lijekove.

Preminula su 72 pacijenta, a prema prijavi Agenciji sumnja se da je uzrok smrti ozbiljna nuspojava od uzimanja lijekova. Oko 120 pacijenata, kojima je bio ugrožen život, uspjelo se izvući. Ukupno 380 bilo ih je hospitalizirano, a 23 pacijenta postali su invalidi.

“U najvećem broju smrti pacijenti su imali tešku podležeću bolest, primjerice zloćudnu (karcinom), nasljednu metaboličku bolest, srčanu bolest ili transplantaciju organa. Prisutnost takvih bolesti otežava procjenu uzročno-posljedične veze između primjene lijeka i nuspojave te je teško isključiti utjecaj progresije bolesti na smrtni ishod.

Analizom podataka o lijekovima za koje je prijavljena sumnja na nuspojavu sa smrtnim ishodom uočava se da se, jednako kao i 2019. godine, u najvećem broju prijava radi o lijekovima iz ATK skupine L, odnosno lijekovima za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatorima.

PRIJAVLJENA 4022 SLUČAJA

Značajan broj prijava sumnji na nuspojavu sa smrtnim ishodom odnosi se na lijekove koji se nalaze pod dodatnim praćenjem, odnosno lijekove koje se prati još intenzivnije od ostalih lijekova i za koje su nositelji odobrenja obvezni pojačano prijavljivati sumnje na nuspojave u svim slučajevima.

Ta obveza uključuje i sve slučajeve u kojima uzročno-posljedičnu povezanost između primjene lijeka i nuspojave nije moguće sa sigurnošću u potpunosti isključiti. Lijekovi pod dodatnim praćenjem u značajnom su dijelu inovativni lijekovi namijenjeni liječenju najtežih stanja.

Stoga je još jednom važno istaknuti da prisutnost teške podležeće bolesti značajno otežava procjenu uzročno-posljedične povezanosti između primjene lijeka i nuspojave te je moguće da je u tim slučajevima do smrtnog ishoda doveo prvenstveno tijek progresije same bolesti, a ne primjena lijeka”, tumače u Agenciji za lijekove.

Inače, lani su prijavljena ukupno 4022 slučaja sumnji na nuspojave lijekova, što je oko tri posto više nego godinu ranije. Prijava sumnji u ozbiljne nuspojave (smrt, invalidnost, dugotrajna hospitalizacija, trajne posljedice…) bilo je 1758, što je 44 posto svih prijava.


Tagovi: HALMED LIJEKOVI NUSPOJAVE SMRT

NEDAVNO OBJAVLJENO