Zeleno # ZAVRŠNI PROJEKT

Novu Kompostanu u Koprivnici došla vidjeti i delegacija iz dalekog Brazila