Zdravlje # AGENCIJA ZA LIJEKOVE OTKRILA

Prijavljeno 115 umrlih i 17 invalidnih kao posljedica terapije lijekovima