GRADSKO VIJEĆE USVOJILO PAKET MJERA

Ukidaju se lokalni porezi, plaćanje vrtića, krešu se plaće i naknade svima

Objavljeno, 07. travnja 2020. Vijesti
# Foto: Robert Mihaljević / Arhiva / Sjednica Gradskog vijeća Koprivnice
AUTOR
Redakcijski tekst

Na sjednici Gradskog vijeća Koprivnice u ponedjeljak koja se, sukladno Uputi Ministarstva uprave, održala izjašnjavanjem vijećnika elektroničkim putem, usvojen je paket mjera za ublažavanje posljedica korona-krize.

Osim toga, Gradsko vijeće donijelo je i odluke o ukidanju naknada, sredstava za financiranje i smanjenja plaća čime se gradske vlasti solidariziraju s privatnim sektorom koji je najteže pogođen krizom.

Sve odluke, osim Odluke o izmjeni  i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice (za koju je bio jedan suzdržani glas), donesene su jednoglasno glasovima svih vijećnika (21), a odnose se na sljedeće:

BEZ KOMUNALNE NAKNADE

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kojom se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti koji neće obavljati djelatnost i neće ostvarivati prihode te fizičke osobe  obveznici plaćanja komunalne naknade kojima je za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ raskinut ugovor o radu.

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina kojom se obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina koji su obustavili obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ oslobađaju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke.

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

VRTIĆI SE NE PLAĆAJU

kojom se propisuje da su Ustanove predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice dužne donijeti Odluku o oslobađanju roditelja ili skrbnika upisane djece s područja Grada Koprivnice obveze plaćanja korištenja usluge za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, dok će Grad podmirivati troškove poslovanja ustanovama predškolskog odgoja.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal
Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal / Foto: Danica.hr

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice kojom se propisuje da će roditelje/skrbnike djece koja imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a koji će u periodu travnja, svibnja i lipnja 2020. godine biti primorani koristiti uslugu dječjih vrtića ili obrta za čuvanje djece, Grad osloboditi plaćanja mjesečne subvencije pod uvjetom da roditelj/skrbnik djeteta:

  • prima minimalni bruto dohodak za 2020. godinu utvrđen temeljem primjene odredbi Uredbe o visini minimalne plaće u iznosu od 4.062,51 kn ili
  • obuhvaćen je Odlukom o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika, kao i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe koju je donijelo Ministarstvo zdravstva zbog epidemije bolesti COVID-19
I DADILJE BESPLATNO

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila  za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice kojom se propisuje da su Obrti za čuvanje djece dužni donijeti odluku o oslobađanju roditelja ili skrbnika upisane djece koja imaju prebivalište na području Grada, obveze plaćanja korištenja usluge za mjesec travanj, svibanj i lipanj ukoliko djeca uslugu u navedenom razdoblju ne koriste, dok će Grad obrtima za čuvanje djece koji imaju sklopljen Ugovor sufinancirati redovne tekuće izdatke poslovanja u iznosu do najviše 3000 kn mjesečno.

Odluka o izmjeni  i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice kojom je smanjena plaća gradonačelnika i zamjenica gradonačelnika za 15 posto u razdoblju od 3 mjeseca.

Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća  i gradonačelnika  kojom se naknada za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika neće isplaćivati u razdoblju od 3 mjeseca

NEMA NOVCA ZA STRANKE

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica kojom se naknada za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća neće  isplaćivati u razdoblju od 3 mjeseca 

Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i  članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu kojom se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača, neće isplatiti političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača za drugo tromjesečje 2020.godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.  kojom se učenici navedene škole oslobađaju participacije u umjetničkim programima za vrijeme trajanja krize koja je nastala radi epidemije bolesti COVID-19.

Izvor: GRAD KOPRIVNICA


Tagovi: GRADSKO VIJEćE KORONAVIRUS KRIZA PAKET MJERA PLAćE VRTIć

NEDAVNO OBJAVLJENO