NAKON JAVNOG NATJEČAJA

U bolnici zaposlene 32 medicinske sestre, novih 5 posao dobilo uoči Božića

Objavljeno, 28. prosinca 2019. Zdravlje
# Foto: Luka Krušec / KLIKAJ.HR (medicinske sestre u Koprivnici)
AUTOR
Redakcijski tekst

Još pet medicinskih sestara primljeno je u radni odnos u Opću bolnicu u Koprivnici temeljem objavljenog javnog natječaja.

Natječajem se tražilo 13 medicinskih sestara i prvostupnika sestrinstva za rad na određeno ili neodređeno. Od srpnja do danas, tako, u koprivničkoj je bolnici zaposleno ukupno 32 medicinskih sestara i prvostupnica.

Na radna mjesta prvostupnika sestrinstva na neodređeno vrijeme primljeni su Marina Uremović i Ivan Paska, a na određeno vrijeme Mateja Siladić. Za radno mjesto medicinske sestre, odnosno tehničara na određeno vrijeme izabrane su Samantha Štetka i Lea Čanaki.

Za radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike posao je dobila Martina Šokac, a za referenta sa srednjom stručnom spremom Minea Filipović i Ivana Habijanec. Za radno mjesto inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme izabrana je Franciska Čanaki.


Tagovi: BOLNICA MEDICINSKE SESTRE POSAO

NEDAVNO OBJAVLJENO