NEPOŠTENI UGOVORI

Trgovački div Lidl zbog ‘cijeđenja’ svojih dobavljača kažnjen s čak 807.500 kn

Objavljeno, 29. listopada 2019. Financijer
# Foto: ARHIVA / Trgovački centar Lidl
AUTOR
Redakcijski tekst

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kaznila je trgovački lanac Lidl s čak 807.500 kuna zbog nepoštenih trgovačkih praksi kojima je izložio tri svoja dobavljača prehrambenih proizvoda s kratkim rokom trajanja.

Ukratko, Agencija je ustanovila kako je Lidl s tri dobavljača sklopio ugovore bez određenog roka trajanja, što znači da su u svakom trenutku mogli biti jednostrano raskinuti.

Drugi prekršaj odnosi se na odredbu prema kojoj su dobavljači Lidlu morali plaćati paušalnu naknadu za osiguranje kvalitete vlastite robe.

“To predstavlja prebacivanje ugovorenog troška kontrole između Lidla i ovlaštenog laboratorija na dobavljača, i to neovisno o rezultatima provedene kontrole. Riječ je o naplati naknade za uslugu koja nije pružena dobavljaču”, navodi Agencija u svojem rješenju.

Moraju sklopiti ankes

U pravilu je riječ o proizvodima kratkog roka trajanja od šest do devet mjeseci. Dobavljači su tu naknadu plaćali od siječnja lani do srpnja ove godine. Riječ je o teškim povredama Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama za koje se može izreći kazna i do 3,5 milijuna kuna.

Agencija je Lidlu naložila da u roku od dva mjeseca dobavljačima dostavi anekse ugovora s jasnim rokom trajanja te brisanjem odredbe o naknadi za osiguranje kvalitete.

“Lidl može provoditi dodatne analize koliko god puta želi. No, trošak analiza mora snositi sam. Tek ako bi se utvrdilo da proizvod ne udovoljava standardu kvalitete za koju je odgovoran dobavljač, trošak analize mogao bi se prebaciti na dobavljača”, zaključuje Agencija.


Tagovi: AZTN KAZNA LIDL NEPOšTENI UGOVORI

NEDAVNO OBJAVLJENO