GRADSKO GROBLJE

Sahranjeni ostaci pokojnika koji su umrli prije više stotina godina

Objavljeno, 13. listopada 2020. Vijesti
# Foto: KOMUNALAC / ILUSTRACIJA / Gradsko groblje u Koprivnici
AUTOR
Redakcijski tekst

Tijekom 2014. i 2015. godine Muzej grada Koprivnice provodio je zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Koprivnica – Sv. Nikola, u glavnom parku kod crkve.

Riječ je o srednjovjekovnom lokalitetu na kojem su tijekom iskopavanja istraženi ostaci dviju srednjovjekovnih crkava te 77 grobova koji su, s obzirom na vrijeme ukopavanja, podijeljeni u četiri horizonta, a datirani su između 11. i 19. stoljeća.

Nakon završetka arheoloških iskopavanja nad osteološkim je materijalom (ljudskim kostima) provedena cjelokupna antropološka analiza od strane dr. sc. Maria Šlausa, Antropološki centar HAZU, a na pojedinima su provedene i radiokarbonske analize.

ISTRAŽIVANJE LOKALITETA

Prikupljeni arheološki predmeti podvrgnuti su konzervatorsko-restauratorskim postupcima, te su kao i istražene grobne cjeline, obrađeni u sklopu nedavno obranjene doktorske disertacije ravnatelja Muzeja dr. sc. Roberta Čimina.

Tijekom srpnja 2020. godine iz svake su grobne cjeline (unutar koje su bili sačuvani osteološki ostaci) izdvojeni uzorci koji bi se u budućnosti mogli iskoristiti za provedbu dodatnih radiokarbonskih analiza te analiza izotopa.

Sahrana na groblju u Koprivnici
Sahrana srednjovjekovnih ostataka na groblju u Koprivnici / Foto: Komunalac

Budući da su navedenom obradom i objavom upotpunjene sve faze istraživanja i obrade lokaliteta, Muzej je odlučio ponovno pokopati istražene posmrtne ostatke srednjovjekovnih žitelja Koprivnice, kao što je to učinjeno i s posmrtnim ostacima pokojnika koji su bili istraženi oko župne crkve sv. Martina u Virju.

Za tu je svrhu gradsko komunalno poduzeće Komunalac osiguralo grobnu česticu, a suglasnost za ponovno pokapanje dobivena je od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru i župnika Tomislava Petrića.

IZLOŽBA U MRTVAČNICI

Ponovno pokopavanje posmrtnih ostataka pronađenih arheološkim radovima održano je 8. listopada na koprivničkom gradskom groblju Pri Svetom Duhu.

Uz podizanje spomen ploče upriličen je i kratki obred kojem su nazočili predstavnici Muzeja, Grada Koprivnice i Komunalca, a predvodio ga je župnik Tomislav Petrić. Nakon obreda otvorena je i manja izložba u prostoru stare mrtvačnice koja je već 2015. bila predstavljena u župi Svetog Nikole Biskupa.

Na njoj su koprivničkoj javnosti još jednom predstavljeni materijalni predmeti koje su predmetni pokojnici nosili sa sobom u grob, a pronađeni su tijekom arheoloških istraživanja. Izložbu je moguće razgledati do 8. studenoga radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati.

Izvor: Komunalac


Tagovi: ARHEOLOšKI CRKVA GROBLJE SAHRANA SREDNJOVJEKOVNI

NEDAVNO OBJAVLJENO