ROK ZA PONUDE 17. RUJNA

Raspisan natječaj za obnovu glavnih trgova, objavljeni detalji zahvata

Objavljeno, 29. kolovoza 2021. Vijesti
# Foto: NFO / Ovako će izgledati središte Koprivnice
AUTOR
Robert Mihaljević

Raspisan je natječaj za obnovu središnjih koprivničkih trgova. Radovi su vrijedni 12 milijuna kuna bez pdv-a, a ponude će se primati najkasnije do 17. rujna.

Obnavljaju se Zrinski i Jelačićev trg u samome središtu Koprivnice, ukupno čak 14.050 četvornih metara. Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci. Očekivani datum početka radova je listopad ove godine, a završetak listopad 2022. godine, navodi se u javnom nadmetanju.

Objavljeni su i detalji zahvata, odnosno kako će srce Koprivnice izgledati nakon temeljite obnove.

OPIS ZAHVATA NA TRGOVIMA

“Zrinski trg tretiran je kao ploha koja je fragmentirana na manje površine različitog oblikovanja koj korespondiraju s namjenom okolnih zgrada te se time prilagođavaju kontekstu. Spomenuto fragmentiranje postiže se različitim materijalima “podravskog kolorita”. Prostor je oblikovan bez denivelacija među poljima te prema okolnim površinama.

Zone koje su formirane proizašle su iz analize konteksta i projektnog zadatka te čine:

  • zonu terasa kafića na samom sjeveroistoku i sjeverozapadu obuhvata uz građevine,
  • “art zonu” ispred galerije,
  • “book zonu” ispred knjižnice,
  • ispod drvoreda ”chill zonu” i “pop-up” zonu
  • zone s klupama i parkinzima za bicikle na samim jugoistočnim i jugozapadnim rubovima obuhvata.

Uz sjeverni i južni rub obuhvata, dakle prema objektima i parku ostavljen je “paspartu” kako bi se naglasila promjena materijala prema rubovima. Dijagonalno preko trga, kao granica između manjih cjelina formiraju se trake od uvaljanog materijala: podravskih oblutaka u cementu, izvedeno u ravnini s ostatkom trga i obrubljeno metalnim rubnjacima koji će također biti izvedeni u ravnini s ostatkom trga kako se ne bi stvarali problemi u kretanju.

Središte Koprivnice, trg ide obnova Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića
Budući izgled Zrinskog trga u Koprivnici / Projekt: NFO

Trg bana Josipa Jelačića oblikovan je centralno uvođenjem dva reda drvoreda kugličastog javora kako bi se prostor vizualno i funkcionalno odvojio od Zrinskog trga te mu se centar naglasio svjetlijim opločenjem i postavljanjem klupa za sjedenje uokolo. Zadržava se postojeće parkiralište uz zamjenu dotrajalog asfalta i formiranje rubnjaka kako bi se zaustavio promet vozilima. Na istim su mjestima planirane i zone za parkiranje bicikli i klupe za sjedenje.

Na spoju spomenutih trgova, na mjestu postojeće rondele napravit će se suvremena interpretacija spomenutog prostornog elementa u vidu fontane. Završna obrada fontane je od betonskih ploča te je izvedena u ravnini s trgom s minimalnim upuštanjem od 2 cm kako bi se zaustavilo eventualno slijevanje vode prema ostatku trga.

Urbana oprema

Projektom rekonstrukcije središnjih trgova u Koprivnici planirana je i nova urbana oprema. Na već spomenutim zonama na ulazu u obuhvat postavljaju se parkinzi za bicikle i klupe za sjedenje. Oko stabala na Zrinskom trgu izvest će se velike žardinjere sa zelenilom unutar. Žardinjere su namijenjene i za sjedenje.

Ispred galerije u tzv. „art zoni“ zamišljene su podignute platforme i žardinjere, isto visine prilagođene sjedenju koje služe kao postolja za povremene izloške. Ispred zgrade knjižnice i čitaonice pozicionirat će se solarno stablo s priključkom za punjenje mobilnih uređaja i ekranom koji će davati meteorološke informacije. Horizontalni dio spomenutog stabla služit će za sjedenje. Spomenuta instalacija služi kao zamjena za dotrajali meteorološki stup koji se ovim rješenjem sklanja iz obuhvata.

Obuhvat je opremljen i kantama za smeće, rasvjetnim tijelima s priključcima za povremena događanja kao i podnim šahtama s elektro priključcima, vodovodnim priključcima te odvodnjom.

Hortikultura

Projektom se planira nadopuna zelenila i planiranje novog zelenila unutar obuhvata. Tako će se postojeće visoko zelenilo na Zrinskom trgu nadopuniti novim mladicama javora (Acer pseudoplatanus). Unutar spomenutih žardinjera posadit će se nisko raslinje te se planira navodnjavanje istih.

Na Trgu bana Josipa Jelačića postojeći drvored kuglastog javora (Acer platanoides Globosum) će se nadopuniti istom vrstom. Stablima na trgu bana Josipa Jelačića planira se širenje otvora u opločenju uz samo deblo kako bi im se pospješio rast te se planira i navodnjavanje spomenutih stabala.

Ispred gradske vijećnice, prema tržnici posadit će se stabla kako bi se vizualno naglasio završetak cjeline Zrinskog trga sađenjem istih vrsta kuglastog javora. Ispred galerije će se u žardinjerama posaditi niža stabalca (do 1.5. m visine) vrste japanskog javora (Acer palmatum) ili slično; te niže grmlje koje će se također navodnjavati po potrebi.

Spomenici

Postojeći spomenik biciklu će se za vrijeme radova izmjestiti te po završetku vratiti na istu poziciju. Projektom se planira i postavljanje novog spomenika među parkinzima za bicikle na zapadnom rubu obuhvata.

Kiosci

Projektom se planira premještanje kioska koji se trenutno nalaze unutar obuhvata zahvata. Kiosk na istočnom kraju obuhvata, kod gradske vijećnice će se premjestiti južnije prema tržnici, dok će se kiosk kod Nemčićeve ulice premjestiti istočno, nasuprot terasa ugostiteljskih objekata i uz same klupe i parkinge za bicikle”, stoji u izvedbenom projektu koji je sastavni dio natječaja.


Tagovi: JELAčIćEV TRG KOPRIVNICA NATJEčAJ OBNOVA TRG ZRINSKI TRG

NEDAVNO OBJAVLJENO