Poznati trgovački lanac kažnjen zbog teške povrede zakona

Objavljeno, 25. siječnja 2024. Vijesti
# Foto: ILUSTRACIJA / Fotografija nema veze s tekstom
AUTOR
Robert Mihaljević

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kaznila Ultra gros Zagreb s 15.000 eura.

Riječ je o krovnoj maloprodajnoj grupaciji u čijem je sastavu poslovalo 18 lokalnih trgovačkih lanaca, primjerice PPK Bjelovar, Vrutak, TP Varaždin, Strahinjčica, Mlin i pekare, Trgocentar.

Agencija je utvrdila da je trgovački lanac kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 57 dobavljača na osnovi ugovora kojima je ugovoreno pravo kupca, o trošku dobavljača, odbiti primitak isporuke i vratiti dobavljaču robu koju nije isporučio unutar dostatnog roka trajanja proizvoda.

Odnosno, važećeg roka koji kupcu omogućava prodaju robe prije isteka roka trajanja, a da pri tome nije na jasan, mjerljiv i transparentan način ugovoreno što se smatra dostatnim odnosno važećim rokom trajanja proizvoda.

Time je propustio ugovoriti odredbu bitnu za poslovni odnos s dobavljačima, a što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu koju je lanac nametao u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023. godine.

Redovne analize

Također je utvrđeno kako je Ultra gros kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 37 dobavljača na osnovi ugovora koji sadrže odredbu koja obvezuje dobavljača jednom godišnje, kada ga to zatraži kupac, napraviti analizu kvalitete proizvoda i platiti trošak te analize.

I to neovisno od njezinoga ishoda, dakle, čak i onda kada takva analiza pokaže da proizvod udovoljava ugovorenoj kvaliteti, te neovisno od redovnih analiza koje je dobavljač već prethodno proveo, a što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu.

U svrhu otklanjanja utvrđenih povreda, odnosno nepravilnosti u poslovanju Ultra grosa s njegovim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Agencija je rješenjem odredila mjere, uvjete i rokove za otklanjanje nepoštenih trgovački praksi.

Ujedno je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 15.000 eura uzimajući pri tome u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, te više olakotnih okolnosti, rekli su u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.


Tagovi: AGENCIJA DOBAVLJAčI KAZNA TRžIšNO NATJECANJE ULTRA GROS

NEDAVNO OBJAVLJENO