Poznati lijek može u djece izazvati autizam, ADHD i teškoće u razvoju

Objavljeno, 16. siječnja 2024. Zdravlje
# Foto: ŽUPANIJA / ILUSTRACIJA / Fotografija nema nikakve veze s tekstom
AUTOR
Redakcijski tekst

Europska agencija za lijekove (EMA) preporučila je mjere opreza pri liječenju muških pacijenata lijekovima koji sadrže valproat.

Mjere su usmjerene prema potencijalnom povišenom riziku od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva liječenih valproatom tijekom tri mjeseca prije začeća. Lijekovi koji sadrže valproat primjenjuju se u liječenju epilepsije, bipolarnog poremećaja te, u nekim državama EU, u liječenju migrene.

U Hrvatskoj odobreni su sljedeći lijekovi koji sadrže valproat: Convyval, Depakine Chrono, Dipleksil, navode u Agenciji za lijekove.

Kontracepcija

Agencija je preporučila da se započinjanje i nadziranje liječenja valproatom u muških bolesnika provodi pod nadzorom liječnika specijalista u liječenju epilepsije, bipolarnog poremećaja ili migrene.

Liječnici trebaju informirati muške pacijente koji primjenjuju valproat o mogućem riziku te s njima razgovarati o potrebi da razmotre primjenu učinkovite kontracepcije, kako u bolesnika, tako i u njihove partnerice.

Rezultati nekih ispitivanja upućuju na to da može postojati povišen rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva koji su primjenjivali valproat tijekom tri mjeseca prije začeća.

Neurorazvojni poremećaji su poteškoće u razvoju koje započinju u ranom djetinjstvu, poput poremećaja iz autističnog spektra, intelektualnih poteškoća, poremećaja komunikacije, poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) te poteškoća u kretanju.

Teškoće s govorom

Jedno od istraživanja je pokazalo da je oko 5 na 100 djece imalo neurorazvojni poremećaj ako je otac bio liječen valproatom. Mogući rizik u djece očeva liječenih valproatom tijekom tri mjeseca prije začeća je niži od prethodno potvrđenog rizika u djece majki liječenih valproatom tijekom trudnoće.

Procijenjeno je da oko 30 do 40 na 100 predškolske djece čije su majke primjenjivale valproat tijekom trudnoće može imati poteškoće s razvojem u ranom djetinjstvu, poput kašnjenja u početku hodanja i pričanja, intelektualno slabijih sposobnosti te poteškoća s govorom i pamćenjem.

Ispitivani podaci o muškim pacijentima bili su ograničeni, uključujući razlike između skupina u stanjima za koja su primjenjivani lijekovi te u periodu praćenja. Agencija stoga nije mogla utvrditi je li povećana pojavnost tih poremećaja na koju upućuje ispitivanje bila zbog primjene valproata.


Tagovi: ADHD AUTIZAM DJECA HALMED LIJEK MAJKE OčEVI VALPROAT

NEDAVNO OBJAVLJENO