IZMJENE U TEHNOLOGIJI

Piškornica smanjila količinu otpada i odlučila proizvoditi gorivo za spalionice

Objavljeno, 23. svibnja 2019. Zeleno
# Foto: DANICA.HR /
AUTOR
Redakcijski tekst

Količina komunalnog otpada u 2022. godini, koji preostaje nakon 60 posto primarnog odvajanja, smanjuje se s maksimalnih 230.000 tona na 100.000 tona godišnje, stoji u novom elaboratu Regionalnog centra za gospodarenje otpada Piškornica.

Količine otpada koje će se prihvaćati na Piškornicu iz četiri županije drastično su smanjene kako bi se projekt uskladio s novim Planom za gospodarenje otpadom RH. Došlo je, također, do tehnoloških preinaka radi povećanja učinkovitosti mehaničko-biološke obrade otpada. Novost je veći naglasak na sprječavanju nastanka otpada te mogućnosti iskorištavanja vrijednih sirovina.

Izmjenom tehnologije odustalo se od prvotno projektirane predobrade i obrade komunalnog otpada MBO tehnologijom s bioreaktorskim odlagalištem. Po novome, predviđeno je “mehaničko odvajanje reciklabilnog otpada i proizvodnja goriva iz otpada (GIO ili SRF na eng.) iz ostatnog komunalnog otpada, ostataka nakon sortiranja u sortirnicama i ostataka nakon oporabe glomaznog otpada te biološka obrada (aerobno kompostiranje)”. Proizvodit će se, dakle, gorivo za energane na otpad, ali zasad nije poznato gdje će to gorivo (SRF) završavati.

Odustalo se, također i od postrojenja za proizvodnju električne energije na samome odlagalištu. “Odlagališni plin sakupljat će aktivnim sustavom otplinjavanja i spaljivati na baklji”, navodi se u novom elaboratu.


Tagovi: GORIVO OTPAD PISKORNICA SMECE

NEDAVNO OBJAVLJENO