Općina roditeljima daje 60.000 kuna potpore za svako rođeno dijete

Objavljeno, 09. travnja 2022. Vijesti
# Foto: GRAD KOPRIVNICA / ARHIVSKA FOTOGRAFIJA / ILUSTRACIJA / Rodilište koprivničke bolnice
AUTOR
Redakcijski tekst

Središnji državni ured za demografiju i mlade izradio je analizu stanja u dječjim vrtićima diljem Hrvatske te napore lokalnih vlasti u potporama predškolskom odgoju.

Prema toj analizi objavljenoj ovaj tjedan, najviše cijene vrtića za prvo dijete ima Krapinsko-zagorska županija s prosječnom cijenom od čak 837 kuna. Slijedi području Slavonskog Broda sa 690 kuna, Zagrebačka županija (666), Varaždinska (649) i Karlovačka (638 kuna).

Najnižu cijenu smještaja prvog djeteta u vrtić ima Virovitičko-podravska županija u prosječnom iznosu od 411 kuna. U donjem dijelu ljestvice je i Koprivničko-križevačka županija s prosječnom cijenom od 482 kune.

Najviše cijene smještaja prvog djeteta (kn)

Krapinsko-zagorska837
Brodsko-posavska690
Zagrebačka županija666
Varaždinska županija649
Karlovačka županija638
Istarska županija611
Bjelovarsko-bilogorska596
Primorsko-goranska590
Međimurska županija588
Požeško-slavonska588
Izvor: Državni ured za demografiju, travanj 2022.

Grad Zagreb je izdvojen s popisa jer nije moguće napraviti prosječnu cijenu roditeljskog udjela s obzirom da istovremeno daje popuste na temelju prihodovnog cenzusa, kao i popuste prema redu rođenja djeteta (drugo, treće i svako sljedeće).

Besplatan dječji vrtić imaju gradovi Belišće, Obrovac, Umag i Vrlika te ukupno 20 općina: Bale, Baška, Donja Motičina, Draž, Ervenik, Gola, Ivankovo, Kalinovac, Kukljica, Magadenovac, Mrkopalj, Nijemci, Okrug, Otok, Pojezerje, Saborsko, Sali, Smokvica, Vir, Vrsi.

Među 20 općina, dakle, i dvije su iz Podravine: Gola i Kalinovac. Kad je riječ o potporama roditeljima za rođenu bebu, najviše izdvaja Sali na Dugom Otoku – po 60.000 kuna za prvo, drugo i treće dijete.


Tagovi: CIJENE DIJETE POTPORE VRTIć

NEDAVNO OBJAVLJENO