LOGO AGLOMERACIJE

Koprivničke vode učenicima podravskih škola podijelile bilježnice

Objavljeno, 13. rujna 2021. Vijesti
# Foto: KC VODE / Sandra Sinjeri, ravnateljica škole u Koprivničkim Bregima Karolina Vidović i direktor Zdravko Petras
AUTOR
Redakcijski tekst

Direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras sa zamjenicom Sandrom Sinjeri obišao je osnovne škole u podravskim općinama Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi i Rasinja te svim učenicima podijelio besplatne bilježnice s logom projekta Aglomeracije Koprivnica koje se provode i na području tih općina.

Direktor Petras učenicima i ravnateljima objasnio je važnost poduzeća Koprivničke vode u ekološkom ciklusu vode u prirodi te predstavio megaprojekt Aglomeracija Koprivnica, njegovu važnost u pogledu zaštite vodnih resursa i zaštite okoliša planiranom izgradnjom novih 100 kilometara kanalizacijskih cjevovoda i 30 kilometara novih vodoopskrbnih cjevovoda.

Ravnatelji osnovnih škola u Đelekovcu Sonja Vuljak, Koprivničkim Bregima Karolina Vidović, Rasinji Krunoslav Belaj i Drnju Ivan Pikivača zahvalili su na bilježnicama, ali i činjenici da će općinska naselja dobiti kanalizacijsku mrežu na koju će se priključiti i njihove školske zgrade.


Tagovi: AGLOMERACIJA BILJEžNICE KOPRIVNIčKE VODE šKOLA UčENICI

NEDAVNO OBJAVLJENO