Komunalac OPG-ima prodao svih 500 tona prvoklasnog komposta

Objavljeno, 03. srpnja 2022. Zeleno
# Foto: DANICA.HR / Kompostana u Herešinu
AUTOR
PROMO SADRŽAJ

Biootpad iz Varaždina uskoro će završavati u kompostani u Koprivnici. Gradsko vijeće Koprivnice potvrdilo je sporazum o uspostavi “zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada“.

Otpad će na području Varaždina prikupljati Čistoća te će ga voziti na kompostište u vlasništvu i pod upravom koprivničkoga Komunalca. Iz Varaždina u Koprivnicu, tako, trebao bi u kompostanu stizati biorazgradivi otpad: otpadna biljna tkiva, otpad iz šumarstva, otpadna kora i pluto, piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, otpad s tržnica.

“Ukupna procijenjena godišnja masa biorazgradivog komunalnog otpada s područja grada Varaždina, koji će se zbrinuti na kompostištu na području grada Koprivnice, iznosi oko 3000 tona godišnje“, piše u sporazumu.

Suvremena kompostana u prigradskom naselju Herešinu otvorena je lani i godišnje može preraditi oko 9000 tona biorazgradivog otpada. Na području Koprivnice i okolnih općina prikuplja se oko 5500 tona. Biootpad dolazi i iz Samobora s kojim je potpisan sporazum, ali u osjetno manjim količinama od prvotno planiranih.

Nataša Tetec, predsjednica uprave Komunalca, objasnila je kako kompostište raspolaže dozvolom koja omogućava preradu najviše 9000 tona zelenog otpada godišnje. Riječ je o minimalnoj količini koja, prema rađenim projekcijama, omogućava pogonu poslovanje na pozitivnoj nuli. Prijašnja dopuštena količina bila je 14.000 tona.

Direktorica Komunalca istaknula je kako se ovog časa u kompostani u Herešinu prerađuje oko 6000 tona zelenog otpada godišnje. Dakle, varaždinskih 3000 tona popunit će predviđene kapacitete pogona i omogućiti mu da posluje racionalno i prema planu.

Osim toga, Nataša Tetec je otkrila i kako je kompostana u međuvremenu počela ostvarivati i prihode od prodaje komposta jer su njegovu kvalitetu prepoznali brojni OPG-i.

„Prodali smo cijelu prvu šaržu komposta prve klase. Iz te prve šarže prodano je otprilike 500 tona komposta“, otkrila nam je predsjednica uprave Komunalca.

Kompost se, inače, prodaje po cijeni od 300 kuna po toni, a ranija promotivna cijena na početku rada kompostane iznosila je 150 kuna po toni.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić podsjetio je kako je novom kompostanom s natkrivanim, zatvorenim sustavom u kojem se radi kompost, riješen i problem širenja neugodnih mirisa koji je posebno aktualan za vrijeme ljetnih mjeseci.

„Naš pogon za proizvodnju humusa je ogledni primjer gradovima koji tek ulaze u taj posao. Valja podsjetiti i da je prije kompostane sav zeleni otpad završavao na Piškornici, što je danas nedopuštena praksa“, ističe čelni čovjek grada.


Tagovi: KOMPOST KOMUNALAC

NEDAVNO OBJAVLJENO