OKREĆU SE OBNOVLJIVIM IZVORIMA

INA na 147.000 kvadrata gradi veliku solarnu elektranu u Podravini

Objavljeno, 14. svibnja 2019. Financijer
# Foto: DANICA.HR / ARHIV / Centralna plinska stanica u Molvama kod Đurđevca / Fotografija nema veze s tekstom
AUTOR
Robert Mihaljević

INA na području Podravine namjerava izgraditi veliku solarnu elektranu na čak 147.000 četvornih metara zemljišta na prostoru Centralne plinske stanice (CPS) u Molvama. Osim toga, solarnu elektranu žele postaviti i na prostoru od 33.000 kvadrata u kompleksu rafinerije u Sisku. Čini se kako se hrvatska naftna i plinska kompanija sve više okreće obnovljivim izvorima energije.

Proizvodna postrojenja INA-ine Fotonaponske elektrane Virje (zemljište je na području virovske općine) električnu energiju primarno namjeravaju isporučivati u distribucijsku mrežu Elektre Koprivnica, a dio proizvodnje koristiti će se za vlastitu potrošnju unutar CPS-a. U INA-i ističu kako je “na slobodnim dijelovima zemljišta CPS-a Molve ukupne površine 147.000 metara kvadratnih predviđeno postavljanje fotonaponskih modula snage sedam do osam megavata”.

Fotonaponska elektrana bit će u cijelosti izgrađena na katastarskim česticama koje su u vlasništvu INA-e i prostornim planom predviđena je mogućnost izgradnje takve energane na području zone gospodarske namjene. Solarni paneli, osim toga, mogu se u drugoj fazi postaviti i na krovištima objekata u sklopu CPS-a.

‘Crvena’ polja CPS-a Molve na kojima će se postaviti solarni paneli

-Ovako koncipirana fotonaponska elektrana planira se priključiti na postojeću elektroenergetsku mrežu Elektre Koprivnica na 35-kilovoltnom naponu – navodi se u elaboratu.

Ministarstvu zaštite okoliša INA je poslala i zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš izgradnjom solarne elektrane snage dva do tri megavata na području sisačke rafinerije, a pokrivala bi područje od 33.000 kvadrata zemljišta. Plan je da Fotonaponska elektrana Sisak proizvedenu struju također isporučuje u elektroenergetsku mrežu HEP-a, a dio energije koristila bi rafinerija. Sve dok bude radila.

Riječ je uglavnom o čistom zahvatu koji nema velik utjecaj na okoliš, a najveći je problem što fotonaponski paneli imaju radni vijek od otprilike 25 do 30 godina, pa nakon zamjene dijelova nastaje otpad koji treba zbrinuti.


Tagovi: INA MOLVE SOLARNA ELEKTRANA

NEDAVNO OBJAVLJENO