DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE

INA otkrila novo plinsko polje u Podravini i kreće nizvodno kraj Drave

Objavljeno, 03. rujna 2019. Vijesti
# Foto: DANICA.HR / ARHIV / Centralna plinska stanica u Molvama kod Đurđevca / Fotografija nema veze s tekstom
AUTOR
Redakcijski tekst

Nakon otkrića novog plinskog ležišta u Podravini na bušotini Severovci, INA je dobila dozvolu za istraživanje novih polja u zoni Međimurja i Drave 03, istočno od Virovitice.

Riječ je o drugom natječaju za istraživanje nalazišta ugljikovodika. INA je dobila dozvole za područja uz Dravu, a kanadska kompanija Vermilion za lokacije uz Savu.

Upravo su te dvije kompanije prijavile otkrića i komercijalna nalazišta plina nakon prvog natječaja: INA na polju Severovci (u blizini plinskih polja Molve, Kalinovac i Ferdinandovac), a Vermilion na području polja Sava 10.

“Ispitivanjem je u dva plinom zasićena intervala izmjerena količina plina od ukupno 53.000 kubnih metara na dan. Samo bušenje i izrada kanala bušotine Severovci 1 trajali su četiri mjeseca, pri čemu je postignuta konačna dubina bušotine od 3410 metara“, naglasili su u INA-i.

Iz kompanije su poručili da planiraju nastaviti aktivnosti kako bi novootkrivene rezerve plina u narednim godinama priveli proizvodnji. Osim toga, INA nastavlja s istražnim radovima na području Drava 02 u koje je dosada uloženo oko 100 milijuna kuna.  

Ovaj tjedan pak objavljeno je kako su prošli i na natječaju za istražne radove na virovitičko-slavonskom polju Drava 03 te području Sjeverozapadna Hrvatska 1, što je u naravi prostor Međimurja.


Tagovi: BUšOTINA INA PLINSKO POLJE

NEDAVNO OBJAVLJENO