Fali vam novca, a ne bi posuđivali od rodbine? Poba ima brzo rješenje

Objavljeno, 14. veljače 2024. Financijer
# Foto: PODRAVSKA BANKA / ILUSTRACIJA
AUTOR
PROMO SADRŽAJ

Treba vam baš taj dan dodatan novac za nepredviđene troškove, a ne da vam se posuđivati od rodbine i prijatelja?

Ništa zato: Podravska banka ima novu uslugu, Poba eCash, koja vam omogućava da brzo dobijete taj dodatan novac na tekući koji možete vraćati u ratama bez kamata. Jedino što plaćate je jednokratna naknada.

Što je zapravo eCash usluga Podravske banke? Ona korisnicima Internet i mobilnog bankarstava omogućava prijenos sredstava na tekući račun uz povrat na 3, 6, 9 i 12 mjesečnih rata bez kamata.

Do 4000 eura

Uslugu eCash mogu koristiti svi vlasnici tekućih računa koji imaju ugovoren POBArate limit, a on se može aktivirati u bilo kojoj poslovnici Banke.

Iznos POBArate limita određuje se za svakog klijenta pojedinačno i odobrava se u iznosu od najmanje 70 eura, a najviše do 4000 eura. Iznos može se provjeriti putem POBAklik internet bankarstva, POBAgo aplikacije mobilnog bankarstva i u poslovnicama Pobe.

Kako, dakle, možete doći do dodatnog novca na tekućem? Na Internet i mobilnom bankarstvu Pobe potrebno je odabrati opciju eCash koja se nalazi u izborniku „Plaćanje“.

Potom treba unijeti željeni iznos za prijenos te željeni broj rata: 3, 6, 9 ili 12. Na preneseni iznos ne naplaćuje se kamata, već samo jednokratna naknada koja ovisi o broju rata.

Broj rata

Naknada se naplaćuje odmah nakon prijenosa novca na tekući, a iznos naknade ovisi o odabranom broju rata: 3 rate – 1,19 posto, 6 rata – 2,06 posto, 9 rata – 2,92 posto, 12 rata – 3,79 posto. Prva rata naplaćuje se s tekućeg računa mjesec dana nakon datuma transakcije.

Iznos koji će klijent moći prebaciti s POBArate limita na tekući račun mora biti manji ili jednak trenutno raspoloživom stanju sredstava POBArate limita, ističu u Podravskoj banci.

Detaljne informacije o novoj usluzi Poba eCash možete pogledati na ovome LINKU.


Tagovi: ECASH POBA POBA RATE PODRAVSKA BANKA

NEDAVNO OBJAVLJENO