STRUČNJACI OBJASNILI

Evo kako se ispravno piše virus koji nam ovih mjeseci zadaje muke

Objavljeno, 31. ožujka 2020. Vijesti
# Foto: ILUSTRACIJA
AUTOR
Redakcijski tekst

Kako se ispravno piše virus koji nam ovih mjeseci zadaje toliko glavobolja, sigurno se pitaju mnogi koji od pisanja žive.

Naš portal redovito piše koronavirus i ne koristi druge inačice. Neki pišu korona virus, corona virus, coronavirus, virus COVID-19 i slično.

Tu dvojbu razriješili su stručnjaci Instituta za hrvatski jezik koji su objasnili zbog čega je vaš portal Danica, kao i obično, u pravu.

“Prema pravilu o pisanju stručnih naziva, malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od osobnoga imena, npr. ebola, zika / virus zika, virus Zapadnoga Nila / zapadnonilski virus.

U skladu s navedenim pravilom piše se i naziv virusa čiji je latinski naziv Coronavirus koji je uzročnik aktualne epidemije.

U hrvatskome se standardnom jeziku taj naziv preporučuje pisati kao koronavirus, dakle fonetizirano i malim početnim slovom.

Umjesto latinskoga naziva Coronavirus, koji se prema pravilu hrvatskome jeziku ne sklanja, prilagođeni oblik koronavirus morfološki se može uklopiti i u sklonidbenu paradigmu hrvatskoga jezika (zaraza koronavirusom, mjere suzbijanja širenja koronavirusa).

Posebno s obzirom na to da koronavirus nije samo jedan, nego postoji više vrsta toga virusa, upotrebljava se i njegov množinski oblik koronavirusi”, tumači Institut za hrvatski jezik.


Tagovi: JEZIK KORONAVIRUS PIšE VIRUS

NEDAVNO OBJAVLJENO