Vijesti #

Grad uvodi kazne: za smrad smeća 100 kn, za papir i plastiku u otpadu 250 kn