Razgovori # MIšEL JAKšIć, SABORSKI ZASTUPNIK SDP-A I GRADONAčELNIK KOPRIVNICE:

Plenković je na čelu najkorumpiranije vlade koja je u džepove strpala milijarde