Naše priče # 20 GODINA EKOLOŠKE, POLITIČKE I PRAVOSUDNE KRIZE (9. DIO)

Grad za bale htio platiti 15 milijuna eura, Vlada na koncu daje duplo više