STRATEGIJA RAZVOJA GRADA DO 2030.

Brzina u gradu 30 km/h, idu novi sportski objekti i zdravstveni turizam

Objavljeno, 05. ožujka 2022. Naše priče
# Foto: DANICA.HR / MIšel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice
AUTOR
Robert Mihaljević

U proceduru javnog savjetovanja pušten je prijedlog Strategije razvoja Koprivnice do 2030. godine, ključni dokument koji će odrediti u kojem će se smjeru grad razvijati u idućem desetljeću.

Nakon javnog savjetovanja, Strategija razvoja grada bit će predmet rasprave sjednice Gradskog vijeća Koprivnice koje ć donijeti konačnu verziju dokumenta.

Strategijom je definirana i nova vizija Koprivnice koja se može sažeti u jedan slogan: Koprivnica – za život ugodna. Inače, puna verzija nove vizije razvoja grada izgleda ovako: “Koprivnica – sinergija napretka i tradicije. Predvodnica regionalnog razvoja. Zelena. Solidarna. Za život ugodna”.

Misija je pak sljedeća: “Grad Koprivnica djeluje odgovorno i inkluzivno, efikasno, održivo i suvremeno, u svakom kvartu i instituciji, za slabe – jake, velike – male, povezujući, educirajući i stvarajući uvjete za siguran život”.

RIJEČ GRADONAČELNIKA

“Generacije Koprivničanki i Koprivničanaca stvarale su grad u kojemu danas živimo – grad koji ima posebnu sinergiju napretka i tradicije, grad koji je predvodnik regionalnog razvoja, zeleni grad i, ono najvažnije, solidarni grad. Grad – za život ugodan!

Upravo to je naša nova vizija, vođeni kojom ćemo se još snažnije razvijati. Svi mi koji smo danas ovdje imamo jednostavan, a opet iznimno važan cilj – svakoga dana, sa svakim svojim djelom i idejom činiti našu Koprivnicu sve boljom, ljepšom, naprednijom, ugodnijom, otvorenijom.

Stanovi na Trgu kralja Tomislava u Koprivnici
Panorama Koprivnice / Foto: Zdravko Mihevc

Jednakost, solidarnost i sloboda oduvijek su bile temelj funkcioniranja grada jer samo tako možemo razvijati otvoreno društvo, što nam je danas potrebnije više nego ikad prije. Otvorenost prema prilikama i novim izazovima, otvorenost prema promjenama i različitostima te, ono najvažnije, otvorenost prema građanima.

Grad su ljudi, stoga i Grad treba djelovati za dobrobit ljudi. Ova strategija omogućit će nam upravo to – snažniji i odlučniji grad koji zajedno stvaramo i oblikujemo i koji stvara i oblikuje nas”,istaknuo je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

ŠIRENJE MREŽE VRTIĆA

U Strategiji su pobrojane i ključne odluke te projekti koje gradske vlasti uz pomoć svih drugih institucija namjeravaju provesti najkasnije do 2030. godine. Ovdje ćemo nabrojati samo neke zanimljivije i opipljivije.

  • Širenje mreže vrtića na području grada Koprivnice; Produljenje radnog vremena vrtića (do 2024. godine); Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav predškolskog obrazovanja
  • Stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i produženi boravak u školama, Proširenje kapaciteta osnovnih škola (oboje do 2026. godine); Održivost postojećih centara izvrsnosti; Proširenje kapaciteta Umjetničke škole Fortunat Pintarić
  • Proširenje programa poticanja poduzetništva na zonu Cerine; Stvaranje uvjeta za razvoj zdravstvenog poduzetništva; Izrada Plana razvoja zdravstvenog turizma u zoni Cerine

ZDRAVSTVENI TURIZAM

“Novi sportsko rekreacijski sadržaj u zoni Cerine, osim za slobodno vrijeme, sport i rekreaciju, koristit će se i za potrebe rehabilitacije sportaša i očuvanja zdravlja građana, a Grad Koprivnica proširit će poticaje za privatne investitore u zoni Cerine.

Razvojem zdravstvenog poduzetništva osigurati će se uvjeti i za razvoj nove grane turizma u Koprivnici – zdravstvenog turizma. U svrhu strateškog razvoja izraditi će se Plan razvoja zdravstvenog turizma u zoni Cerine”.

“Adaptacijom ili izgradnjom dodatnih multifunkcionalnih vanjskih igrališta (poput igrališta kod OŠ Antun Nemčić Gostovinski) u ostalim gradskim kvartovima i prigradskim naseljima te širenjem sportsko rekreacijskog sadržaja u zoni Cerine, veći broj stanovnika imati će priliku baviti se sportom i rekreacijom.

ZONE SMIRENOG PROMETA

  • Izgrađena 2 nova sportska objekta; Povećan broj sportsko rekreacijskih sadržaja za 25% u zoni Cerine; Uspostavljen sustav poticanja izvrsnosti u sportu
  • Izgradnja Centra za oporabu i sortiranje, do 2026. godine

“U narednom razdoblju uvodit će se zone smirenog prometa i zona 30 km/h u središtu grada, unutar stambenih zona te u blizini odgojno-obrazovnih ustanova (do 2026. godine). U samome centru grada uredit će se prostor zajedničke namjene u kojem su motorna vozila u podređenom položaju u odnosu na pješake i bicikliste.

  • Postavljeno 30 novih punionica za električna vozila; Registrirano 2300 električnih vozila na području grada Koprivnice (kontinuirano do 2030. godine)

Tagovi: 2030 GRAD KOPRIVNICA MISIJA RAZVOJ STRATEGIJA VIZIJA

NEDAVNO OBJAVLJENO