KRIV JE I MENADŽER ZABE

Banka osuđena jer je jamcu rekla da za 7 dana mora podmiriti sve rate kredita

Objavljeno, 11. siječnja 2022. Financijer
# Foto: ILUSTRACIJA
AUTOR
Redakcijski tekst

Zagrebačka banka i bivši član uprave Marco Lotteri proglašeni su krivima u sudskom postupku koji je protiv njih na temelju prijave klijenta Tomislava M. pokrenula Hrvatska narodna banka.

Korisnik kredita kojem je jamac bio Tomislav nije redovito otplaćivao rate pa je Zaba telefonski obavijestila jamca da u roku od sedam dana mora podmiriti svih osam nepodmirenih mjesečnih rata. To je bilo protuzakonito, pa je Tomislav Zabu prijavio HNB-u.

Prema presudi, Zaba i tadašnji član uprave za upravljanje rizicima Lotteri krivi su jer “nisu prilikom naplate potraživanja po hipotekarnom kreditu preporučenom pošiljkom obavijestili jamca Tomislava M. o postojanju dugovanja koje je nastalo u travnju i trajalo u kontinuitetu do studenoga”.

“Umjesto pravodobne obavijesti o stanju koju su, u slučaju kada se dužnik i banka nakon nastupa kašnjenja ne dogovore o načinu daljnje otplate, bili dužni preporučenom pošiljkom uputiti jamcu uz poziv na podmirenje obveze u roku od 15 dana, oni su u studenom 2020. samo telefonski informirati jamca o postojanju duga te ga pozvali da u roku od sedam dana podmiri sve u cijelosti”, stoji u pravomoćnoj presudi.

Hrvatska narodna banka kao ovlašteni tužitelj sudu je dostavila podnesak u kojem su se okrivljenicima sporazumjeli o krivnji i visini kazne. Sud je prihvatio sporazum stranaka, ocjenjujući ga zakonitim te cijeneći kako njime nisu povrijeđene odredbe o vrsti i visini kazne na štetu okrivljenika.

Zagrebačka banka mora platiti 50.000 kuna, a bivši član uprave Marco Lotteri 4000 kuna kazne.


Tagovi: BANKA JAMAC KREDIT OSUđENA RATE ZABA

NEDAVNO OBJAVLJENO