Vijećnici će morati paziti što pišu po fejsu i neće smjeti zapošljavati preko veze

Objavljeno, 22. lipnja 2022. Vijesti
# Foto: DANICA.HR / Gradsko vijeće Koprivnice
AUTOR
Redakcijski tekst

Gradsko vijeće Koprivnice u ponedjeljak bi trebalo usvojiti etički kodeks kojim se reguliraju pravila ponašanja svih gradskih vijećnika.

Prema tom kodeksu, gradski vijećnici ubuduće bi, primjerice, morali paziti i što pišu i objavljuju na društvenim mrežama jer su i u tom slučaju “dužni čuvati osobni ugled i ugled Gradskog vijeća”.

Jedna od odredaba kaže i kako moraju postupati jednako prema svim građanima, bez diskriminacije, što se odnosi i na osobe drugačije seksualne orijentacije. Posebno se poglavlje pak odnosi na potencijalni sukob interesa u kojem se vijećnici mogu naći.

Tako se navodi kako će se “član Gradskog vijeća izuzeti od donošenja odluka, odnosno sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba”.

“Zabranjeno je tražiti i primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, obećavati zaposlenje ili drugo pravo u zamjenu za dar, utjecati na dobivanje poslova“, precizira se u etičkom kodeksu.

Vijeće časti

Na ponašanje gradskih vijećnika budno će oko držati tročlano etičko povjerenstvo čiji će se predsjednik birati “na temelju provedenog izbora po javnom pozivu, iz reda osoba nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici”. Dva člana dat će vlast i oporba u Gradskom vijeću.

Drugostupanjsko tijelo je vijeće časti kojem će se moći upićivati žalba na rješenje etičkog povjerenstva. Predsjednik i članovi vijeća časti imenuju se na temelju javnog natječaja, iz reda osoba nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Na koncu, sve završava na Gradskom vijeću koje za povredbu etičkog kodeksa vijećnicima “može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa, odnosno za usklađivanje načina djelovanja vijećnika”.

Protiv odluke Gradskog vijeća svaki gradski vijećnik kojeg se ovako kazni može u roku od osam dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor vijeću časti koje je neovisno i u kojem ne sjede političari.


Tagovi: ETIčKI KODEKS GRADSKO VIJEćE VIJEćE čASTI

NEDAVNO OBJAVLJENO