Velika rekreacijska zona kod bazena dobiva nove sportske terene

Objavljeno, 09. svibnja 2024. Vijesti
# Foto: ARHIV / Gradski bazeni Cerine u Koprivnici
AUTOR
Redakcijski tekst

Planirana velika rekreacijska zona kod gradskih bazena Cerine u Koprivnici počet će dobivati novi sadržaj.

Zbog toga se uskoro na sjednici Gradskog vijeća Koprivnice mijenja usvojeni program građenja te se u njega ubacuje iznos od 26.000 eura za izradu projektne dokumentacije i svih pratećih troškova za ishođenje akta za gradnju za razvoj rekreacijske zone Cerine.

“To u prvoj fazi uključuje izgradnju teniskih terena. Projekti se izrađuju u svrhu prijave na javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini”, tumače u Gradskoj upravi.

Nova igrališta

No, to nije jedina izmjena u programu gradnje za ovu godinu koji je usvojen s gradskim proračunom u prosincu. Za nova dječja igrališta i sportsko rekreacijske sadržaje planira se izdvojiti 91.300 eura.

“Programom gradnje za ovu godinu predviđen je trošak namijenjen za izgradnju i uređenje novih dječjih igrališta i sportsko rekreacijskih sadržaja na području grada.

Planira se iznos za dogradnju postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ruđera Boškovića koji je prijavljen za sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Tu je i rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Tratinčica, objekt Zvjezdica, za kojeg su dobivena sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima”, kažu u Gradu.

Nove stavke u programu gradnje razveselit će i stanovnike Koprivničkog Ivanca, Draganovca i Štaglinca. Naime, planirano je 5700 eura za izradu projektne dokumentacije osvjetljenja staze uz dio Ivanjske cesta u Koprivnici ukupne dužine oko 1800 metara.

Rasvjeta na stazama

“S obzirom na povećanu frekventnost pješaka i biciklista po Ivanjskoj, uz novu stazu planira se izgradnja javne rasvjete koja će omogućiti veću sigurnost za stanovništvo koje živi u Koprivničkome Ivancu, a putuje na posao i u školu u Koprivnicu, kao i za stanare Ivanjske ceste”, ističe se u prijedlogu.

Osim toga, planiran je iznos od 8800 eura za izradu projektne dokumentacije izgradnje javne rasvjete te osvjetljavanje pješačko-biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec u Koprivnici.

Izgradnja je u planu tijekom ove godine, a nova staza bit će dugačka oko 1820 metara. Kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu na toj stazi, Grad će cijelom dužinom sagraditi javnu rasvjetu.


Tagovi: BAZENI CERINE DJEčJA IGRALIšTA GRAđENJE REKREACIJSKA ZONA SPORTSKI TERENI TENISKI TERENI

NEDAVNO OBJAVLJENO