Uskoro se otvaraju podvožnjak i pothodnik ispod pruge. To je velika vijest

Objavljeno, 13. kolovoza 2023. Vijesti
# Foto: HŽ INFRASTRUKTURA / Pothodnik Danica spajat će Ulicu Čarda s Danicom
AUTOR
Redakcijski tekst

Za otprilike dva mjeseca potpuno se i zauvijek zatvara cestovno-željeznički prijelaz preko pruge u Pavelinskoj ulici u Koprivnici.

U tijeku je dovršetak izgradnje novog cestovnog podvožnjaka ispod pruge kod Podravkinih silosa, što je ključan preduvjet za zatvaranje spomenutog problematičnog prijelaza.

“Nakon rekonstrukcije/prelaganja, nerazvrstana cesta Pavelinska će objektom (podvožnjakom) „Ivanečki“ prelaziti ispod željezničke pruge.

Ivanjska cesta

U skladu s tim prijelazom bit će potrebno rekonstruirati dionicu državne ceste DC 20 te je denivelirati na točki spajanja s novim podvožnjakom. Jednako tako, na prijelazu će se izgraditi trake za lijevo skretanje”, navodi se u projektu.

Također, mora se rekonstruirati još jedna cesta (Ivanjska cesta prema Koprivničkom Ivancu) tako da se priključak s državnom cestom DC 20 pomakne 120 metara istočno (prema Danici) kako bi se ispunili zahtjevi udaljenosti između križanja. Ukupna duljina rekonstruirane ceste iznosi 213 metara.

Podvožnjak Ivanečki
HŽ INFRASTRUKTURA / Podvožnjak Ivanečki ispod pruge prema Pavelinskoj, kod Podravke

Velika je novost i da se uskoro potpuno zatvara željezničko-cestovni prijelaz na Čardi. Tamo je već u funkciji novi nadvožnjak Danica kao spoj Peteranske s s državnom cestom DC 20 prema industrijskoj zoni Danici i Đelekovcu.

Priključak se izveo novom cestom duljine 832 metra koja iznad željezničke pruge prolazi objektom (nadvožnjakom) „Danica” otprilike 340 metara istočno od postojećeg prijelaza u razini.

Biciklističke trake

“U obzir se također uzela rekonstrukcija ceste koja je od Čarde osiguravala prilaz parcelama koje se nalaze južno od željezničke pruge, koja će imati oko 1500 metara te će prolaziti ispod nadvožnjaka „Danica“ između jednoga od njegovih stupova i upornjaka na jugu”, naglašava HŽ infrastruktura.

Osim nadvožnjaka, na Čardi se gradi i pothodnik “Danica” koji će prolaziti ispod postojeće pruge, odnosno sadašnjeg željezničko-cestovnog prijelaza. Spajat će Ulicu Čarda i državnu cestu prema Danici.

“Pješački pothodnik Danica sastoji se od dvije biciklističke trake od kojih je svaka širine metar, dvije pješačke staze od 0,80 metara i odvodnog kanala od 0,40 metara”, stoji u projektu i tehničkom opisu.

Nakon što se dovrši pješačko-biciklistički pothodnik Danica, u povijest odlazi i drugo problematično cestovno-željezničko križanje, ono na Čardi. Nema nikakve sumnje da će novi objekti na pruzi od Podravkinih silosa do Čarde i Danice značajno povećati sigurnost i protočnost prometa.


Tagovi: PODVOžNJAK POTHODNIK PRUGA

NEDAVNO OBJAVLJENO