STRUČNJACI ZA KAKVOĆU ZRAKA POTVRDILI

U Koprivnici danas najgori zrak u Hrvatskoj! Evo kako se ponašati

Objavljeno, 04. ožujka 2021. Vijesti
#
AUTOR
Robert Mihaljević

Čini se kako je ovih dana zrak u Koprivnici doista iznimno loše kvalitete, potvrdili su u četvrtak iz nacionalnog Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Na portalu Kvaliteta zraka u Hrvatskoj, koji u realnom vremenu prikazuje stanje na 50 mjernih postaja diljem Hrvatske, danas je zrak bio najlošiji upravo u Koprivnici.

Te podatke potvrdili su i u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje upravlja tim sustavom.

O čemu je doista riječ, odgovorili su iz Odjela za zrak Zavoda za zaštitu okoliša koji djeluje u sklopu Ministarstva. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

“U Hrvatskoj je raširen problem onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 i PM2,5, odnosno sitnom prašinom, pogotovo u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske.

Glavni izvori zagađenja

Lebdeće čestice u zraku prisutne su tijekom cijele godine, no najveći broj dana u kojima su zabilježene povišene koncentracije i prekoračenja graničnih vrijednosti raspoređen je u hladnijem dijelu godine tijekom zimskih mjeseci za stabilnih meteoroloških prilika, kada su dominantni izvor onečišćenja kućna ložišta i promet.

Glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni), industrija (rafinerija nafte), necestovni pokretni izvori i strojevi te poljoprivredni sektor.

Izvor mogu biti i građevinski radovi i razni tehnološki procesi u kojima nastaje prašina. Prirodni izvori čestica – kao što je zračni prijenos pustinjskog pijeska – također mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrijednosti.

U slučaju visokih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku preporuča se smanjivanje i izbjegavanje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, osobito osjetljivim skupinama

Značajan utjecaj na visoke koncentracije lebdećih čestica zimi imaju meteorološki uvjeti koji doprinose akumulaciji onečišćenja nad gradom. Hladna razdoblja povezana su sa stagnacijom zraka i malim brzinama vjetra, što znači da su uvjeti za raspršenje loši te dolazi do zadržavanja čestica u plitkom graničnom sloju.

Dijelovi Republike Hrvatske zbog geografskog položaja izloženi su i onečišćenjima koja potječu od emisija susjednih zemalja. Slična situacija kao u Koprivnici javlja se i u drugim gradovima kontinentalne Hrvatske i Jugoistočne Europe.

Povišene koncentracije onečišćujućih tvari u zraku i/ili njima dugotrajno izlaganje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih simptoma i stanja kod ljudi. No, općenito, kratkotrajno izlaganje umjerenom onečišćenju zraka mladim i zdravim osobama vjerojatno neće uzrokovati ozbiljne posljedice.

Visoke koncentracije onečišćenja

No, u slučaju visokih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku preporuča se smanjivanje i izbjegavanje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, osobito osjetljivim skupinama stanovništva (osobe slabijeg zdravlja, odrasle i djecu s respiratornim problemima, odrasli sa srčanim bolestima).

Indeks kvalitete zraka, koji se prikazuje na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj: http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html, prikazuje informativno kratkoročno stanje kvalitete zraka, odnosno prikazuje podatke u realnom vremenu te omogućava bolje razumijevanje trenutnog stanja.

Koristeći podatke o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, koji pristižu u realnom vremenu (kašnjenje podataka 3-4 sata), indeks se računa svakog sata za svaku od otprilike 50 mjernih postaja koje se nalaze diljem Hrvatske”, odgovorili su iz Odjela za zrak nacionalnog Zavoda za zaštitu okoliša.


Tagovi: KOPRIVNICA MINISTARSTVO ONEčIšćENJE ZAGAđENJE ZRAK

NEDAVNO OBJAVLJENO