DONESEN PROGRAM LOVA

Stotine divljih životinja spustilo se u gradska naselja, čak i neke jako rijetke

Objavljeno, 14. srpnja 2019. Vijesti
# Foto: ILUSTRACIJA (divlja mačka)
AUTOR
Robert Mihaljević

Odzvonilo je divljim životinjama koje dolaze u urbana gradska područja Koprivnice. Usvojen je program zaštite divljači izvan lovišta kojim se omogućava smanjivanje njhova broja.

Što to konkretno znači, vidljivo je iz analize trenutačnog stanja i procjene jedinki koje stalno i povremeno obitavaju na području Koprivnice.

Prema toj analizi, u gradu i njegovim naseljima zabilježena je sljedeća divljač: deset srna, četiri jazavca, četiri divlje mačke, 12 kuna, dva dabra, 20 zečeva, 50 lisica, 40 fazana, osam pataka, 30 svraka, 700 vrana i 800 golubova pećinara.

Programom zaštite divljači na području Koprivnice prihvatljiv broj divljih jedinki je sljedeći: 400 golubova i 70 vrana. To znači da je formalno ovog časa otvorena sezona lova za svu ostalu divljač koja se mota po gradskom području: srne jazavce, divlje mačke, lisice, zečeve, itd.

“Redukcija divljači obavljat će se u skladu sa Protokolom za postupanje, koji će se donijeti u suradnji sa MUP-om, uz moguću stručnu pomoć ministarstva nadležnog za poslove lovstva. Protokol treba donijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od donošenja Programa zaštite divljači”, navodi se u tom programu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Zbog prevelike brojnosti divljači, navodi se u tom programu, “dolazi do gospodarski nedopustivih šteta ili mogućnosti stradavanja ljudi i imovine”.

“Prije izvršavanja bilo kakvoga lova (hvatanje, sanitarni ili redukcijski odstrjel) potrebno je od nadležnoga Ministarstva, a na temelju dokaza (prebrojavanje, potvrda o pojavljivanju bolesti ili proglašenju zaraze, slike ozlijeđene divljači i slično) zatražiti evidencijske markice za obilježavanje krupnih vrsta divljači, odnosno dozvolu za lov ostalih vrsta sitne divljači”, zaključuje se u programu.

U gradskoj upravi objasnili su kako su “radi problema s dolaskom određenih vrsta divljači (divlje svinje, lisice) na području Grada pokrenuli postupak donošenja Programa zaštite divljači  na površinama izvan lovišta na području Grada Koprivnice za gospodarsko razdoblje do 31. ožujka 2028. godine”.

Program zaštite divljači izvan lovišta na području grada odobrila su ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede. Slične programe imaju i drugi gradovi u Hrvatskoj.


Tagovi: DIVLJE žIVOTINJE GRAD LOV

NEDAVNO OBJAVLJENO