JOŠ JEDNA PRIČA O NEPOŠTENOM KREDITU

‘Nakon 7 godina otplate kredita bio sam dužan više nego što sam dobio’

Objavljeno, 14. travnja 2020. Financijer
# Foto: ILUSTRACIJA
AUTOR
Robert Mihaljević

Antun je uspio pobijediti moćnu Zagrebačku banku zahvaljujući presudama najviših sudova u zemlji da su krediti s promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom nepošteni.

Radnik Atlantica koji živi u Varadžinu u rujnu 2005. sklopio je sa Zabom ugovor o namjenskom kreditu na iznos od 64.550 šivcarskih franaka, odnosno oko 309.000 kuna uz kamatu od 4,5 posto.

Mjesečna rata tada je iznosila 405 franaka, a plaćala se u kunama prema srednjem tečaju HNB-a. Općinski sud u Varaždinu tu je klauzulu proglasio nezakonitom, kao i promjenjivu kamatnu stopu koja je kasnije narasla na 6,30 posto.

Antun je na sudu svjedočio kako je na početku otplate u rujnu 2005. mjesečna rata iznosila oko 1940 kuna, a potkraj 2011. bila je čak 3140 kuna, odnosno 60 posto veća.

“Nisam više mogao trpjeti neprekidni rast kamata i tečaja franka, pa sam u ožujku 2012. prijevremeno otplatio kredit. Banci sam uplatio preostali iznos glavnice od 336.000 kuna.

Taj dug po glavnici nakon sedam godina otplate bio je veći od iznosa kredita kojeg sam dobio. Isplaćeno mi je tada, potkraj 2005. godine, 308.000 kuna kredita”, požalio se Antun.

To, upozorava, i ne čudi kad se uzme u obzir da je kamatna stopa po odluci Zabe umjesto 4,50 posto na koncu bila veća od šest posto godišnje, dok je franak umjesto 4,79 kuna nakon sedam godina stajao 6,24 kune.

Općinski sud u Varaždinu presudio je u korist Antuna te Zagrebačkoj banci naložio da mu isplati 100.000 kuna odštete plus kamatu koja teče od 2009. godine.

Kad se svemu pribroje sudski troškovi, ukupan iznos koji bi Zaba mogla isplatiti korisniku kredita popeo bi se i na blizu 200.000 kuna. No, riječ je o nepravomoćnoj sudskoj presudi na koju je Zaba uložila žalbu.


Tagovi: FRANAK KREDIT PRESUDA ZAGREBAčKA BANKA

NEDAVNO OBJAVLJENO