GRADIT ĆE SE PIŠKORNICA

Gotovo je, kreće megaprojekt vrijedan više od pola milijarde kuna

Objavljeno, 29. veljače 2020. Zeleno
# Foto: GLAS PODRAVINE / Odlagalište otpada Piškornica
AUTOR
Robert Mihaljević

Europska konzultantska tijela prihvatila su ovaj tjedan studiju izvedivosti te analizu troškova i koristi projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

Do svibnja se očekuje potpisivanje svih ugovora te objava natječaja za projektiranje i izgradnju koja bi trebala krenuti iduće godine. Vrijednost uspostave cijelog sustava gospodarenja otpadom u četiri županije sjeverozapadne Hrvatske iznosi 76 milijuna eura, odnosno oko 570 milijuna kuna.

Izgradnja centra Piškornica u Koprivničkome Ivancu pak stajat će 59 milijuna eura, odnosno oko 440 milijuna kuna. Točno 70 posto investicije pokrit će se novcem Europske unije. Ukupni godišnji kapacitet centra je oko 100.000 tona.

Mladen Ružman, direktor Piškornice, na predstavljanju projekta naglasio je kako se usvojenom studijom ne predviđa izgradnja spalionice otpada. No, u Piškornici će nastati čak 33.400 tona goriva iz otpada godišnje, što će trebati negdje zbrinuti. Spalit će se, dakle, drugdje.

“Ovom studijom u odnosu na prethodnu, bioreaktorsko odlagalište zamijenjeno je tehnologijom obrade miješanog komunalnog otpada koja započinje procesom biosušenja.

Riječ je, dakle, o aerobnoj biološkoj obradi u boksovima za biosušenje. Potom slijedi mehanička obrada putem rotacijskog sita pa se biorazgradiva frakcija otpada šalje na zrenje gdje se završno stabilizira do proizvoda sličnog kompostu”, navode u Piškornici.

Direktori Piškornice Mladen Ružman i Marijan Blažok

U svim sljedećim godinama rada centra planirano je postupno smanjenje odlaganja do otprilike 16.000 tona godišnje, što predstavlja manje od deset posto ukupno proizvedenog otpada.

“Osim mjera sprječavanja utjecaja na okoliš, poduzet će se i sve potrebno za monitoring okoliša te će se izgraditi stanica za praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu i nova piezometarska mreža na kojoj će se redovito obaviti uzorkovanja podzemnih voda”, naglašavaju u Piškornici.

U odnosu na sadašnje stanje odlaganja bez obrade, smanjit će se emisija CO2 u atmosferu za oko 87.000 tona godišnje, što je ekvivalent emisije 82.000 novijih automobila. Za primjer, u Koprivničko-križevačkoj županiji je 2018. godine bilo registrirano 42.288 vozila, podsjećaju.

Piškornica će, zaključuju u tvrtki, otvoriti 87 novih radnih mjesta, a općini Koprivnički Ivanec isplaćivat će se godišnja komunalna naknada u visini od 7,5 milijuna kuna.

Regionalni centar zbrinjavat će i obrađivati otpad iz Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije.

Pogledajte što piše u priopćenju koje je tom prilikom napisala Piškornica:


Tagovi: MLADEN RUžMAN OTPAD PISKORNICA SMECE

NEDAVNO OBJAVLJENO