Komentari # SVEUČILIŠTE I DALJE ZAKINUTO

Vlada je dala 10 milijuna kuna više Sveučilištu Sjever, ali nepravda je ostala