Komentari #

Kako je moguće da bolnica obavi 50% manje operacija, a ima 40% veće troškove