Komentari # UGROŽENA JE SLOBODA GOVORA

UŠUTKIVANJE Zašto su htjeli dati otkaz liječniku koji je rekao istinu